This is the manual for:

  • ETG2000.20
  • ETG1000.10
  • ETG700.7
  • ETG500.5
  • ETG300.3
  • ETG150
  • ETG20


Cod. MAN1046UUK

REV.03 08/06/2020

Added Declaration of Conformity (FCC) for ETG20 and ETG150
REV. 02 01/04/2020


Added FCC and Industry Canada Certification Numbers

ETG500:   DDEETG500 131A-ETG500

ETG1000: DDEETG1000 131A-ETG1000

ETG2000: DDEETG2000 131A-ETG2000